Krijg je een vergoeding voor de inzet van een mantelzorgmakelaar?

Steeds meer zorgverzekeraars, maar ook gemeenten en werkgevers, zien dat mantelzorgers steeds belangrijker worden. Het is ook in hun belang dat jij als mantelzorger niet overbelast raakt. Er zijn daarom gelukkig steeds meer mogelijkheden om mijn inzet als mantelzorgmakelaar (deels) vergoed te krijgen.

Vergoeding door zorgverzekering

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende pakketten (een deel van) mijn inzet als mantelzorgmakelaar. Bekijk hieronder in het overzicht wat de vergoeding bij jouw zorgverzekering en pakket is.

Kom je er niet uit? Geen probleem. Ik kan met jouw toestemming op basis van een paar persoonsgegevens direct voor je nakijken hoe je verzekerd bent. Dat kan ik al doen tijdens onze eerste telefonische kennismaking. Dan heb je gelijk een beter idee waar je aan toe bent.

Bevat je eigen zorgverzekering geen of maar een kleine vergoeding voor mijn inzet? Dan kan het zijn dat degene waarvoor je zorgt een ruimere vergoeding in zijn pakket heeft. Ook dat kan ik voor je nakijken.

Neem contact op met je zorgverzekeraar (of die van degene waarvoor je zorgt) voordat je besluit van mijn diensten gebruik te maken. De meeste verzekeraars willen vooraf weten dat je gebruik wilt maken van mijn diensten als mantelzorgmakelaar.  

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Registerplein en ben aangesloten bij de Beroepsvereniging mantelzorgmakelaars (BMZM), een voorwaarde om voor vergoeding van mijn diensten in aanmerking te komen.

Vergoeding door werkgever

De combinatie van werk en mantelzorg komt steeds vaker voor. Maar liefst 1 op de 4 medewerkers is ook mantelzorger. Het valt niet altijd mee om een goede balans te vinden tussen werken en zorgen. Je werkgever wil voorkomen dat jij overbelast raakt of zelfs uitvalt. Informeer daarom ook eens op je werk naar de mogelijkheden voor een vergoeding van mijn diensten.

Vergoeding door Gemeente

Ook gemeenten zijn erbij gebaat dat jij je mantelzorgtaken goed kunt volhouden. Een aantal gemeenten in Nederland vergoedt daarom de inzet van een mantelzorgmakelaar vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je kunt dit navragen bij het WMO-loket van jouw gemeente. Ik kan dit ook voor je uitzoeken.

Vergoeding vanuit PGB

Je kunt de vrije ruimte in een PGB vanuit de Wet langdurige zorg gebruiken om mijn inzet te betalen.

Eigen kosten

Kom je voor geen van bovenstaande vergoedingsmogelijkheden in aanmerking of heb je meer uren nodig dan vergoed worden, dan geldt mijn tarief van €87,- (incl. BTW) per uur. Dit tarief is conform de aanbeveling van de Beroepsvereniging mantelzorgmakelaars (BMZM). De duur van mijn inzet ligt over het algemeen tussen de 2 en 8 uur.

Benieuwd hoe ik jouw zorg verlicht?

Stel je vraag:

Door het verzenden van dit formulier ga je akkoord met de privacyverklaring van Regelzorgsupport.